+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 15/2010 i 16/2010 informuje, że w dniu 13 października 2010 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Akcjonariusza Pan Sławomira Orła w związku ze zmianą stanu posiadanych akcji.

Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o obrocie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Załącznik:

Zawiadomienie Akcjonariusza.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd