+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 19 maja 2008 r. Emitent zawarł umowę lokaty terminowej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na następujących warunkach:

  • Kwota lokaty – 800.000 ( osiemset tysięcy złotych);
  • waluta -PLN;
  • okres lokaty – 31 dni;
  • data zapadalności lokaty – 19 czerwca 2008r.;
  • oprocentowanie lokaty – 6,25%;

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 2 pkt. 2

Osoby reprezentujące spółkę:
Magdalena Orzeł – Członek Zarządu
Halina Orzeł – Członek Zarządu