W nawiązaniu raportu bieżącego nr 39/2011 z dnia 27 lipca 2011r. oraz raportu bieżącego nr 47/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r., Zarząd ORZEŁ S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej Obligacji serii B. Obligacje te będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W załączniku znajduje się pełna treść raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

  • Nota informacyjna.pdf
  •  Kopia Postanowienia Sądu Rejonowy w Lublinie, Wydział XII Rejestru Zastawów w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu