Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w okresie styczeń – sierpień 2008 r. Spółka zrealizowała przychody na poziomie 6 271 tys. PLN, co stanowi 198% przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł Prezes Zarządu