+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w styczniu 2011 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 1 353 tys. PLN, co stanowi 172,6% przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Powyższy wynik nie uwzględnia przychodów ASTOR S.A. gdyż prace formalne nad jej przejęciem jeszcze trwają.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu