+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń – wrzesień 2011 r. Spółka (Broker i Recykler łącznie) według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody jednostkowe na poziomie 15 739,0 tys. zł, co stanowi 105,6 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa ORZEŁ SA w okresie styczeń – wrzesień osiągnęła przychody skonsolidowane na poziomie 17 912 tys. zł. W skład grupy wchodzą spółki ORZEŁ SA oraz ASTOR SA.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu