+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w okresie styczeń – listopad 2009 r. Spółka według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody na poziomie 15 736 tys. PLN, co stanowi 147% przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.
W miesiącu listopadzie Spółka zaplanowała szczyt sprzedaży w sezonie zimowym. Niestety brak opadów śniegu w tym okresie przełożył się na wygenerowanie przychodów niższych od oczekiwanych.

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 3463/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu