+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2010 roku Spółka złożyła Wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowań 1.125.555 Akcji serii D.

Proponowanym dniem pierwszego notowania Akcji serii D jest 31 grudnia 2010 roku,

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd