+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Orzeł SA: Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Orzeł S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 27 grudnia 2019 r. podpisanej umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z...

Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem

Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 27 września 2019 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał spłaty kolejnej raty zobowiązań układowych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Osoby...