+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com
Zarząd ORZEŁ S.A. informuję, że zgodnie z § 3 Uchwały nr 4/II/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORZEŁ SA Rada Nadzorcza Spółki przyjęła regulamin Programu Motywacyjnego Spółki ORZEŁ SA.
Treść regulaminu w załączniku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Regulamin Programu Motywacyjnego ORZEŁ S.A.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd