Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za trzeci kwartał 2009 roku.

Załączniki:

 

Raport ORZEŁ S.A. 3Q2009.pdf rozmiar 165.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu