+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zgodnie z pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd ORZEŁ S.A. przekazuje miesięczny raport zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w styczniu 2010r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w styczniu 2010r.
4.Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w lutym i marcu 2010r.

Ad. 1).
Spółka uzyskała informacje o przyznaniu dofinansowania projektów rozwojowych przez:
Lubelską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę 150 000PLN
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę 17 440 000PLN

Ad 2).
Raporty opublikowane w styczniu 2010r.
Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (ESPI)
RB nr 1/2010 2010-01-12 Raport miesięczny – grudzień 2009
RB nr 2/2010 2010-01-14 Harmonogram przekazywania raportów okresowych
RB nr 3/2010 2010-01-15 Informacja o przyznaniu przez Lubelską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania projektu rozwoju ze środków unijnych
RB nr 4/2010 2010-01-19 Ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C
RB nr 5/2010 2010-01-21 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – grudzień 2009r.
RB nr 6/2010 2010-01-22 Rejestracja Praw Poboru akcji serii C przez KDPW
RB nr 7/2010 2010-01-22 Uchwała KDPW – zarejestrowanie PDA i Akcji serii C
RB nr 8/2010 2010-01-22 Odpowiedź od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku ze złożonym wnioskiem o dotację
RB nr 9/2010 2010-01-29 Publikacja ogłoszenia w MSiG w sprawie emisji akcji serii C

Ad 3).
Spółka zrealizowała w miesiącu styczniu 2010r. następujące cele emisyjne:
– kontynuowane były prace nad doskonaleniem narzędzi informatycznych wspierających sprzedaż internetową

Ad 4).
Dnia 05.01.20010r. odbyło się w siedzibie Emitenta spotkanie Prezesa Zarządu ORZEŁ S.A. z zainteresowanymi akcjonariuszami i inwestorami.
Kolejny „Dzień Otwartych Drzwi dla Inwestorów” odbędzie się 02.03.2010r. Inwestorzy mają również możliwość skorzystania z elektronicznych metod komunikacji np. Skype.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zarządem znajdują się na stronie internetowej Spółki www.orzelsa.com w zakładce ” Relacje Inwestorskie”.
W celu pozyskania dodatkowego finansowania dla realizacji projektu budowy fabryki zajmującej się odzyskiwaniem surowców z opon i produkcją granulatu gumowego Spółka prowadzi proces emisji akcji serii C. Zapisy na akcje przyjmowane będą w okresie od 1 do 5 marca br. Rozliczenie zapisów i przydział akcji serii C nastąpi w połowie marca 2010r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu