+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zgodnie z pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Orzeł S.A. przekazuje w załączniku miesięczny raport zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w sierpniu 2010 r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w sierpniu 2010 r.
4.Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić we wrześniu i październiku 2010 r..

Załączniku:

 

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2010

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu