Zgodnie z pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Orzeł S.A. przekazuje miesięczny raport zawierający:

Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
Raporty bieżące opublikowane w sierpniu 2009r.
Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w sierpniu 2009r.
Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić we wrześniu i w październiku 2009r.

Ad. 1).
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Ad 2).
Raporty opublikowane w sierpniu 2009r.
RB 20/2009 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – lipiec 2009
RO-P 19/2009 Raport półroczny

Ad 3).
Spółka zrealizowała w miesiącu sierpniu następujące cele emisyjne:
– kontynuacja budowy Serwisu Motoryzacyjnego pod brandem PREMIO należącej do grupy GOODYEAR
– kontynuacja prac nad narzędziami informatycznymi wspierającymi kontakt z dostawcami, proces obsługi zamówień i przyspieszającymi przygotowywanie oferty handlowej.

Ad 4).
Dnia 06.10.2009r. odbędzie się w siedzibie Emitenta spotkanie Prezesa Zarządu Orzeł S.A. z zainteresowanymi akcjonariuszami i inwestorami w godzinach od 11.00 do 15.00.
Jednocześnie Emitent informuje, że „Dzień Otwartych Drzwi dla Inwestorów” organizowany będzie w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Inwestorzy będą mieli możliwość również wykorzystywać elektroniczne metody komunikacji np. Skype.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zarządem znajdują się na stronie internetowej Spółki www.orzelsa.com” w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł    Prezes Zarządu