Zgodnie z pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. Zarząd Orzeł S.A. przekazuje miesięczny raport zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w marcu 2010 r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w marcu 2010 r.
4.Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w kwietniu i maju 2010 r..

Ad. 1).
W miesiącu marcu 2010 roku został zakończony z sukcesem proces emisji akcji serii C. Spółka, zgodnie z założeniami, pozyskała niespełna 3 mln zł na budowę zakładu recyklingu opon. Kolejnym źródłem finansowania nowego projektu będzie prywatna emisja obligacji serii A.
W ostatnich dniach marca rozpoczął się intensywny okres wymiany opon na letnie. Jego szczyt przewidywany jest na kwiecień.
Prezes Zarządu Pan Jacek Orzeł brał udział w Konferencji dotyczącej recyklingu opon organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon w Brukseli.

Ad 2).
Raporty opublikowane w marcu 2010 r.
RB nr 02/2010 ESPI 2010-03-05 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
RB nr 03/2010 ESPI 2010-03-05 Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych
RB nr 04/2010 ESPI 2010-03-08 Korekta raportu nr 2/2010 dotyczącego transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
RB nr 22/2010 2010-03-09 Odpowiedź od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z złożonym wnioskiem o dotację
RB nr 05/2010 ESPI 2010-03-11 Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych
RB nr 06/2010 ESPI 2010-03-12 Korekta raportu nr 5/2010 dotyczącego transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
RB nr 23/2010 2010-03-15 Raport miesięczny – luty 2010
RB nr 24/2010 2010-03-17 Emisja Akcji Serii C
RB nr 25/2010 2010-03-19 Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – luty 2010 r.
RB nr 26/2010 2010-03-24 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu NewConnect praw do akcji serii C.
RB nr 27/2010 2010-03-26 Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji
RB nr 28/2010 2010-03-29 Zakończenie subskrypcji akcji serii C

Ad 3).
Spółka zrealizowała w marcu 2010 r. następujące cele emisyjne:
-ciągłe doskonalenie narzędzi informatycznych wspierających sprzedaż w dziale e-handlu

Ad 4).
Zakończenie procesu pozyskania brakujących środków finansowych niezbędnych do sfinansowania budowy fabryki granulatu.

Do końca kwietnia nastąpi zakup nieruchomości w Poniatowej niezbędnej do rozpoczęcia budowy fabryki granulatu.

W maju nastąpi rozpoczęcie prac związanych z przystosowaniem zakupionej nieruchomości do wymogów fabryki zakładu recyklingu opon.

Dnia 06.04.2010 r. odbyło się w siedzibie Emitenta spotkanie Prezesa Zarządu Orzeł S.A. z zainteresowanymi akcjonariuszami i inwestorami.
Kolejny „Dzień Otwartych Drzwi dla Inwestorów” odbędzie się 04.05.2010r. Inwestorzy mają również możliwość skorzystania z elektronicznych metod komunikacji np. Skype.
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zarządem znajdują się na stronie internetowej Spółki www.orzelsa.com w zakładce ” Relacje Inwestorskie”.

Przedstawiciele Spółki wezmą udział w konferencji Lubelskie Dni Inwestycji 2010 organizowane przez Regionalny Oddział Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Lublinie, które odbędą się 24-25 kwietnia 2010 roku.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd