+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 04 kwietnia 2011 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pani Haliny Orzeł o przekroczeniu progu 20% w kapitale ORZEŁ SA.

Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów nastąpiło w związku ze sprzedażą akcji w transakcji pakietowej w dniu 30 marca oraz podczas sesji zwykłej w dniach 31 marca – 04 kwietnia 2011 roku.

Przed tym zdarzeniem Pani Halina Orzeł posiadała 1 757 594 sztuk akcji Spółki które stanowiły 22,31% kapitału zakładowego ORZEŁ S.A., przyznających 1 757 594 głosów z akcji, co stanowi 22,31% ogólnej liczby głosów.

Po tym zdarzeniu Pani Halina Orzeł posiada 1 570 468 sztuk akcji Spółki które stanowiła 19,93% kapitału zakładowego ORZEŁ S.A., przyznających 1 570 468 głosów z akcji, co stanowi 19,93% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o obrocie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd