+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. przekazuje w załączeniu protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D Orzeł S.A. z dnia 13 maja 2022 roku.

2022 05 13 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy serii D

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu