+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

W związku z wygaśnięciem I kadencji Zarządu ORZEŁ S.A., Rada Nadzorcza powołała w dniu 28 czerwca 2011 roku Zarządu II kadencji w składzie:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu
Halina Orzeł – Członek Zarządu
Magdalena Orzeł – Członek Zarządu
Radosław Nowak – Członek Zarządu


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd