+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11.09.2008r., została zawarta w dniu wczorajszym umowa z Biurem Audytorskim Wojciech Sadowski Biegły Rewident 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 41/1 w celu przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego Spółki Orzeł S.A. za okres od 09.10. 2007r. do 31.12.2008r.

Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski Biegły Rewident z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 41/1, NIP 712-151-28-14 jest wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1723.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu