+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 listopada 2012 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki. Przewidywany porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach.

 
Podstawa prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt 1) – 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Załączniki:

 

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
ORZEŁ SA: Projekty uchwał

 
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu