+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r, Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż otrzymał podpisany aneks do umowy o kredyt obrotowy z dnia 06 kwietnia 2012r.
Zawarty aneks dotyczy ustalenia harmonogramu spłaty kredytu którego saldo na dzień 17 lutego 2014 r. wynosiło 1 274,4 tys. zł. Spłata kredytu nastąpi w 32 ratach począwszy od 28 lutego 2014 r.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu