Zarząd ORZEŁ S.A. informuje o zmianie termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2012 r.

 

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2013 r. (podanego do publicznej informacji raportem bieżącym EBI numer 1/2012 z 15 stycznia 2013 r.) pierwotnie deklarowaną datą publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2012 r. był 14 czerwca 2013 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2012 r. został ustalony na dzień 31 maja 2013 r.

 

Ponadto wolą Zarządu jest, aby przyspieszyć termin publikacji raportów miesięcznych. Począwszy od najbliższego raportu, tj. za miesiąc marzec 2013 raporty będą publikowane najpóźniej do 10-ego każdego miesiąca.

 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r. ogłoszone raportem EBI numer 1/2012 z 15 stycznia 2013 r. pozostają bez zmian.

 
Podstawa prawna:

 

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu