+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że 29 czerwca 2012 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) zmieniło skład Rady Nadzorczej Spółki.

 

Z funkcji członka Rady Nadzorczej został odwołany Pan Marcin Lau. Jednocześnie ZWZA powołało na funkcję członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Koszade-Rutkiewicz oraz Pana Krzysztofa Stanika.

 

Życiorysy powołanych osób zostaną opublikowane w oddzielnym raporcie.

 

W wyniku dokonanych zmian, Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie:

 

Józef Sławomir Orzeł – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Brzozowiec – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Kamil Orzeł – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kępa – Członek Rady Nadzorczej
Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Stanik – Członek Rady Nadzorczej

 


Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2. pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu