+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2016 opublikowanego raportem bieżącym nr 02/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku z późniejszą korektą niniejszego raportu opublikowaną raportem bieżącym nr 3/2016 w dniu 22 stycznia 2016 roku.

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2015 rok z daty 3 czerwca 2016 roku na dzień 18 maja 2016 roku.

Podstawa prawna:

 

6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu