W związku z wyznaczeniem przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych terminu zgromadzenia wierzycieli, którego przedmiotem będzie głosowanie nad układem, Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje o zawieszeniu w dniu 03 czerwca 2015 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie notowań serii akcji PLORZL000019 notowanych na rynku NewConnect do chwili przekazania przez Spółkę raportu bieżącego zawierającego informacje o wynikach rozprawy.

 

 

 

Podstawa Prawna:

 

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu