+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 29 października 2015 roku Emitent, zawarł umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu rejestrowego, na podstawie której Emitent ustanowił Marzenę Kucharską – Derwisz prowadzącą Kancelarię Radcy Prawnego Marzena Kucharska- Derwisz w Lublinie (Administrator Zastawu) administratorem zastawu, zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2009r. Nr 67 poz. 569 z późn. zm.) dla zastawu rejestrowego, który zostanie ustanowiony na linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, która stanowi mienie ruchome Emitenta i jest już obciążona zastawem rejestrowym na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji serii B wpisanym do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów.

 

Wskazana wyżej umowa został zawarta w celu ustanowienia zabezpieczenia Obligacji serii C, które mają zostać wyemitowane przez Emitenta zgodnie z postanowienia układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku w postępowaniu upadłościowym Emitenta toczącym się przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. IX GUp 8/14. Emitent i Administrator Zastawu nie są ze sobą w żaden sposób powiązani, ani kapitałowo ani osobowo.

 

 

Podstawa prawna:

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

  • 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu