Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 93/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r., w dniu 26 kwietnia 2012 Spółka podpisała w formie Aktu Notarialnego umowę oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. Stroną umowy jest Gmina Poniatowa.
Umowa obejmuje przekazanie praw do użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 1,40 ha zlokalizowanej w Poniatowej w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego.
Wartość gruntu będącego przedmiotem umowy użytkowania wieczystego wynosi 241,03 tys. zł netto.

 
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu