+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 19/2015, Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 12 maja 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie z Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o terminie zgromadzenia wierzycieli, które odbędzie się dnia 03 czerwca 2015 roku o godzinie 12: 30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, sala nr XXIV.

W związku z powyższym Zarząd Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości odpis zawiadomienia w sprawie zgromadzenia wierzycieli oraz kartę do głosowania, w celach informacyjnych.

 

Załącznik:

Zawiadomienie o terminie zgromadzenia wierzycieli.

Karta do głosowania.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu