+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 7 grudnia 2018 roku otrzymał informację, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wyrejestrował 568 sztuk obligacji serii C w związku ze spełnieniem przez Emitenta świadczeń z ich tytułu poprzez zamianę na obligacje serii E.
 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu