+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poniatowej, przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22.06.2015 roku: Akcjonariusz: Józef Sławomir Orzeł Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.532.164 Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,45 % Udział w liczbie głosów na ZWZ: 34,66 % Akcjonariusz: Halina Orzeł Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.216.542 Udział w ogólnej liczbie głosów: 15,44 % Udział w liczbie głosów na ZWZ: 27,52 % Akcjonariusz: Jacek Orzeł Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 490.500 Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,23 % Udział w liczbie głosów na ZWZ: 11,10 % Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Osoby reprezentujące spółkę: Jacek Orzeł – Prezes Zarządu