+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku:

 

InnoEco Polska Sp. z o.o.

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.828.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 26,64%

Udział w liczbie głosów na WZA: 36,51%

 

Wacław Szary

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 372 629

Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,93 %

Udział w liczbie głosów na WZA: 17,72 %

 

Krzysztof Stanik

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 811 000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 17,06 %

Udział w liczbie głosów na WZA: 23,38 %

 

Michał Staszewski

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 024 845

Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,66 %

Udział w liczbie głosów na WZA: 13,23 %

 

 

Robert Karabasz

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 410 000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 3,86 %

Udział w liczbie głosów na WZA: 5,29 %

 

Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu