+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Akcjonariusz: Józef Sławomir Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.532.164
Udział w ogólnej liczbie głosów:19,45 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 27,94 %

 

Akcjonariusz: Halina Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.280.468
Udział w ogólnej liczbie głosów: 16,25 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 23,35 %

 

Akcjonariusz: Krzysztof Stanik
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 777.777
Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,87 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 14,18 %

 

Akcjonariusz: Jacek Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 481.239
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,11 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 8,77 %

 

Akcjonariusz: Magdalena Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 380.000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,82 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 6,93 %

 

Akcjonariusz: Wacław Szary
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 314.638
Udział w ogólnej liczbie głosów: 3,99 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 5,74 %

 

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu