+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd informuje, że dokonał wyceny linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych na potrzeby postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Oszacowana wartość rynkowa netto linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych wynosi 10 700 000 zł. Wycena została dokonana na dzień 19 maja 2014 roku przez Dyplomowanego Rzeczoznawcę SIMP inż. Zbigniewa Mazura.

 

Linia technologiczna do recyklingu opon stanowi zabezpieczenie dla obligacji serii B wyemitowanych przez Orzeł S.A. w upadłości układowej.

 
Podstawa Prawna:

 

§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu