+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń – maj 2012 r. Spółka (Broker i Recykler łącznie) według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody jednostkowe na poziomie 7 184,3 tys. zł, co stanowi 72,8 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody skonsolidowane przypadające na Akcjonariuszy Spółki dominujące w tym okresie wyniosły 9 831,5 tys. zł, co stanowi 99,7 % przychodów ORZEŁ S.A. w analogicznym okresie ubiegłego roku . W skład grupy wchodzą spółki ORZEŁ SA oraz ASTOR SA.

 


Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu