+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń – luty 2012 r. Spółka (Broker i Recykler łącznie) według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody jednostkowe na poziomie 1 663,4 tys. zł, co stanowi 61,3 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa ORZEŁ SA w tym okresie osiągnęła przychody skonsolidowane na poziomie 2 556,7 tys. zł. W skład grupy wchodzą spółki ORZEŁ SA oraz ASTOR SA.

 

Znaczący spadek przychodów w stosunku do roku ubiegłego wynika z braku znaczącej wyprzedaży opon zimowych oraz zahamowania w sprzedaży eksportowej. W ocenie Zarządu, relacja przychodów roku obecnego do ubiegłego ulegnie znaczącej poprawie w kolejnych miesiącach.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu