+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń – kwiecień 2012 r. Spółka (Broker i Recykler łącznie) według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody jednostkowe na poziomie 5 352,7 tys. zł, co stanowi 66,2 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

Przychody skonsolidowane przypadające na Akcjonariuszy Spółki dominujące w tym okresie wyniosły 6 888,6 tys. zł. W skład grupy wchodzą spółki ORZEŁ SA oraz ASTOR SA.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu