+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń – czerwiec 2012 r. Spółka (Broker i Recykler łącznie) według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody jednostkowe na poziomie 8 867,3 tys. zł, co stanowi 79,6 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

Przychody skonsolidowane w tym okresie wyniosły 11 961,6 tys. zł, co stanowi 107,3 % przychodów ORZEŁ S.A. w analogicznym okresie ubiegłego roku. W skład grupy wchodzą spółki ORZEŁ SA oraz ASTOR SA.
Podstawa prawna:

 

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu