+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w dniu 03.11.2011 r., otrzymał środki (płatność pośrednia) w kwocie 61.850,00 zł w ramach projektu „Optymalizacja wymiany handlowej pomiędzy Orzeł SA a podmiotami współpracującymi dzięki systemowi typu B2B” Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Umowa o dofinansowanie nr WND-POIG. 08.02.00-06-039/10.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu