+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2014r.
Podstawa Prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załącznik:

 

Uchwały-podjte-na-ZWZA-w-dniu-27-czerwca-2014-r.
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu