+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2017 roku.

Podstawa Prawna:

 

  • 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Załącznik:

 

Orzeł SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 13 czerwca 2017 roku

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu