+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku nową strategię rozwoju dla Grupy Kapitałowej ORZEŁ SA na lata 2012-2015. Strategia obejmuje rozwój Spółki ORZEŁ SA oraz spółki z Grupy Kapitałowej.
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej ORZEŁ SA na lata 2012-2015

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu