+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. przekazuje w załączniku skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ORZEŁ za IV kwartał 2012 roku, wraz z danymi jednostkowymi ORZEŁ S.A. za IV kwartał 2012 roku.
Podstawa prawna:

 

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Załącznik:

 

ORZEŁ SA Skonsolidowany raport za IVQ 2012r.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu