+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 roku otrzymał powiadomienia o zawarciu transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Powiadomienie o transakcji W.Szary

Powiadomienie o transakcji M. Koszade-Rutkiewicz

Powiadomienie o transakcji M.Staszewski

 

Podstawa Prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu