+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 roku otrzymał powiadomienie o zawarciu transakcji, o której mowa art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR. Powiadomienie dotyczy zmiany powiadomienia opublikowanego w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

2018_01_12_ Zgłoszenie_transakcji_zakupu_akcji_ORL

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu