+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku otrzymał powiadomienia o zawarciu transakcji, o której mowa art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Powiadomienie o transakcji MS

Powiadomienie o transakcji MZL

Powiadomienie o transakcji WS

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

                                                                                                              

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu