+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku otrzymał powiadomienie od Pani Moniki Koszade-Rutkiewicz o zawarciu transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Powiadomienie o transakcji_Monika Koszade-Rutkiewicz

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu