Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 10 października 2019 roku otrzymał powiadomienie o zawarciu transakcji, o której mowa art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

2019 10 10 Powiadomienie o transakcji Krzysztof Stanik

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu