+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 5 listopada 2013 r. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój współpracy z odbiorcami ORZEŁ S.A. dzięki budowie innowacyjnej platformy typu B2B”.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 235.080 zł w tym wartość przyznanego dofinansowania wynosi 164.556,00 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

 

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu