+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 12/2023 ESPI z dnia 27 września 2023 roku Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 11 października 2023 roku podpisał z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego Emitenta w ramach Działania 1.3 „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw”. Koszt całkowity projektu wynosi 3 764 tys. zł, a wartość dofinansowania w formie dotacji 2 130 tys. zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu