+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 18 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała plan inwestycyjny Zarządu, zakładający zakup i uruchomienie w zakładzie produkcyjnym w Poniatowej drugiej linii technologicznej do recyklingu zużytych opon. Zarząd rozpoczął negocjacje w sprawie nabycia  jednej z dostępnych na rynku alternatywnych technologii z potencjalnymi dostawcami. Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania wsparcia ze środków publicznych krajowych lub europejskich. Jako uzupełniające źródła finansowania brane są pod uwagę środki własne oraz długoterminowy kredyt bankowy.

Przedmiotowy plan inwestycyjny wytycza kierunki rozwoju Emitenta w obliczu zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz regulacji prawnych, kapitalizując fakt poprawy wewnętrznej sytuacji finansowej na przestrzeni ostatnich lat. Realizacja inwestycji planowana na lata 2022-2025, a jej zakładane efekty to docelowe podwojenie mocy produkcyjnych w zakresie przetwarzania zużytych opon, a tym samym dwukrotny wzrost przychodów Emitenta, co przy jednoczesnym uzyskaniu efektu skali pozwoli na zwiększenie rentowności.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu